وقتايي ,ميشهيه وقتايي هست هرچقد كه ميخواي از يه چيزي فرار كني نميشه. انگار كه اون اتفاق يا اون شخص يا هرچيزي كه هست با حرص بيشتر ميدوه دنبالت و تو هركاري كني نميتوني ازش فرار كني. اينجور وقتا برخلاف خيلياي ديگه ميشينم روبروش و دستامو ميزنم زير چونه م و زل ميزنم تو چشاش. يه وقتايي اون از رو ميره يه وقتايي هم من و يه وقتايي هم با هم كنار ميايم. الانم يه گوشه نشستم و اين شرايط مسخره هم زل زده تو چشمام و يه لبخند مضحك هم رو لباشه و منم خيلي ريلكس و بيخيال بهش زل زدم و منتظرم ببينم كِي از رو ميره. كِي تموم ميشه اين روزاي لعنتي...

باز ميشه اين در...
صبح ميشه اين شب...
صبر داشته باش

منبع اصلی مطلب : و جهان همين بنفش است
برچسب ها : وقتايي ,ميشه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ٠٠:٠١